Jdi na obsah Jdi na menu
 


Volební noviny

 Slovo na úvod

Rádi bychom se Vám představili formou novinového měsíčníku, který chceme znovu vydávat a informovat jím občany o dění v obci, o činnosti zastupitelstva, o kulturních a sportovních akcích jak na naší půdě, tak v okolních obcích. Myslíme si, že čtením místních novin se snadno dostanete do veřejného dění, sami budete mít příležitost v nich vyjádřit svůj názor nebo se podělit o Vaše zkušenosti. Do činnosti spojené s vydáváním tohoto měsíčníku bychom rádi zapojili všechny věkové i názorové kategorie (vč. naší mládeže, aby mohla vyjádřit své názory a ukázat nám dospělým svůj pohled na svět).

 

Čistá hra

Nejsme politická strana, ve které její členové musí přijmout pravidla a určitý program. Naše sdružení je sestaveno lidmi, kteří jsou si blízcí názory a představami. Při prvních schůzkách jsme diskutovali o současném stavu obcí a jejich potřebách. Naše názory se od počátku prolínaly a souzněly, proto z nich vznikl náš volební program. Přestože jsme velice různí lidé, spojují nás zásadní názory na chod a změny v obcích a proto si myslíme, že tento program osloví i Vás. Nechceme hodnotit, jak současný starosta a zastupitelé řídí chod obcí. Rádi bychom začali s čistým stolem a snažili se naše představy a vize realizovat.

Chtěli bychom také doplnit a upravit webové stránky obce. Měly by být aktivním a podrobným informačním centrem. Veškeré kroky, plány, rozhodnutí, výběrová řízení atd. naleznou zájemci na tomto webu.

Touto cestou bychom Vám rádi do nadcházejících voleb popřáli správnou volbu při výběru Vašich budoucích zastupitelů, kteří se postarají o prosazení Vašich zájmů, budou respektovat Vaše názory a potřeby a přijmou hmotnou i morální zodpovědnost.

 

 

Na Obecním úřadě budete vítáni

  • Co v obci dlouhodobě chybí je něco jako Infocentrum - místo vyhrazené občanům i návštěvníkům obce. Počítač by měl sloužit veřejnosti každý den. Ve stojanu s letáky se můžete dozvědět informace o kultuře, sportu, prezentovat se zde mohou místní i okolní firmy se svými službami a nabídkou, dále se zde mohou prezentovat různé projekty, organizace, kulturní památky, naučné stezky atd. Budete-li mít potřebu sjednat si schůzku se starostou, či vyřešit cokoliv jiného, asistentka Vám má být ve všem nápomocna.

  • Nový starosta musí svou práci chápat jako službu obci a občanům. Měl by být vstřícný, mít zájem a pracovat pro všechny občany stejně. Občané tuto změnu jistě uvítají.

 

 

Jsou volnočasové aktivity pouze prázdný pojem?

Vyjádřete svůj zájem pro volnočasové aktivity

Jednou ze základních priorit, které nejsou náročné na finance, je vytvoření zázemí jak pro mládež, tak pro důchodce. Požadavky obou skupin se různí, avšak pro společné zázemí by mohly sloužit volné prostory v obcích, kde by mohly probíhat besedy, přednášky, kulturní vystoupení, tematické kurzy, či pravidelné srazy důchodců apod. Nabízíme Vám základní možnost využívání volného času. Je jen na Vás, jak s touto nabídkou naložíte. Vaše nápady mohou být zrealizovány. Neváhejte a své náměty nám sdělte i na webových stránkách…

Pro zimní měsíce plánujeme vytvoření ledové plochy na bruslení. Rádi bychom se dohodli s Tělovýchovnou jednotou a využili prostor za fotbalovým hřištěm. Toto místo by bylo vhodné pro občany z obou obcí. Vyrovnaný povrch ohraničíme nízkými dřevěnými mantinely a ve spolupráci s místními hasiči zalijeme plochu vodou čerpanou z Ohře. Zimním radovánkám zdar!

 

Sdružení, kluby a spolky na území našich obcí

Nabízíme Vám následující:

  • Lidé, kteří jsou ochotní a schopní se ve svém volném čase věnovat jakékoli činnosti v rámci obce jsou velmi vzácní, a proto jsou v našem programu chráněným a podporovaným druhem.

  • Podpoříme každou organizaci, spolek či sdružení, které bude ochotno a schopno realizovat něco pro obec a její občany (kluci a holky, ženy, muži či senioři nemáte chuť se do toho s námi pustit?).

  • Podpoříme vytvoření nových, a také zlepšení stávajících podmínek pro organizovanou práci s dětmi a mládeží.

  • Pomůžeme zajistit prezentaci a financování činností.

 

Zatím zde máme, chceme je podporovat a zapojit do dění v obcích:

 

  1. Sbor dobrovolných hasičů

  2. Tělovýchovnou jednotu – fotbalový klub

  3. Babí Léto – kulturní akce
  4. Vialin – vzdělávání seniorů a zdravotně postižených

 

Sport a volný čas

Místem, které si zaslouží pozornost je sportovní hřiště v Jakubově, které potřebuje vytvořit zázemí pro menší i větší děti, ale i pro rodiče. Nutná je jak úprava povrchu, tak i doplnění pískoviště, prolézaček a laviček.

Aktivně by se dal využít prostor v parčíku za zastávkou autobusu v Jakubově u porcelánky. Mnoho dětí se schází v této části obce, ale právě parčík je pro ně nebezpečný. Stávající zábradlí je výborným odrazovým můstkem pro skok do nádrže pod parčíkem. Pokud se této sportovní disciplíně budeme chtít vyhnout, je třeba zábradlí nahradit plotem. Jedna dvě lavičky, houpačka, prolézačka a máme klidné prostředí pro volný čas uprostřed vsi.

Ve Vojkovicích se nabízí prostor  parčíku u železničního přejezdu, který již částečně děti využívají, ale není zde žádné zázemí. Zatím tento parčík slouží převážně k venčení psích mazlíčků.

 

 

Hospodaření s obecními financemi

Otevřená informovanost o výběrových řízeních na obecní zakázky, brigády, (webové stránky, obecní vývěsky).

Získávání finančních zdrojů z dotací (např. pokus o založení mikroregionu).

Spravedlivé dělení péče mezi Vojkovice a Jakubov.

Úspora nákladů využitím dotovaných pracovních míst (zejména sezónní práce, údržba, úklid atd.)


 

Údržba a podpora zeleně ve vsi se vyplatí

Ze studií o psychice člověka vyplývá, že prostředí, ve kterém žijeme, zásadním způsobem ovlivňuje naši psychiku. Jedním z aspektů je zeleň a příroda jako taková. Protože chceme žít v prostředí, které našemu oku lahodí, zapojíme se do projektu pro získání finančních prostředků na obnovu zeleně v obcí. Základním předpokladem získání těchto prostředků je jejich využití pouze na nákup materiálu, práce zůstává v režii nás dobrovolníků. To přináší další efekt, kterým je radost z vlastní vykonané práce. Té si bude jistě každý vážit. Zapojíme-li mezi sebe všechny generace, nebude mít náš výsledek kdo pokazit.

Dalším motivačním prostředkem jsou finance. Pokud si vyzdobíte okna truhlíky (v létě s rostlinami či v zimě chvojím a ozdobami), můžete získat od obce finanční podporu. Navíc se nabízí uspořádat každoroční soutěž o nejhezčí okna, skalku, či zahrádku.

Zkvalitnit prostředí je potřeba i v okolí paneláků, kde nejde pouze o zeleň. Ne příliš nákladným záměrem je již zmíněné místo pro malé děti, sport, lavičky. Samostatnou kapitolou je úprava povrchu před vchody, vybudování parkoviště, skutečná a pravidelná údržba zeleně.

 

Cestovní ruch, partnerství

Dalším záměrem starosty a zastupitelů by mělo být přilákat více návštěvníků zkrášlením obou obcí. Zajímavou myšlenkou se tak kromě aktivní propagace jeví např. vybudování expozice porcelánu v Jakubově, kde měla jeho výroba významnou tradici. Pro vybudování expozice se hledají vhodné prostory, v úvahu připadá část budovy bývalé školy. Máme přislíbeny předměty a materiály týkající se jakubovské porcelánky a taktéž předběžnou podporu Krajského úřadu a Karlovarského muzea. Expozice by měla přilákat zájemce o tuto tématiku i turisty. Dalším rozměrem je symbolicky věnovat tuto expozici rodině Menzlových, původním majitelům porcelánky. Se synem i vnukem původního majitele jsme v kontaktu. V roce 2010 se přijel do Jakubova podívat poprvé od odsunu v poválečném období. Je naší morální povinností umět se k tomuto problému postavit. Přes veškeré hrůzy dřívější doby, které se změnit nedají, můžeme ukázat, že nám osudy odsunutých Němců nejsou lhostejné, a můžeme se z historie poučit.

V expozicí z historie by neměli chybět významní občané jako např. p. Machek a pí. Dolejší, jejichž cenná literární díla naše obce proslavila široko daleko.

 

 

Porcelánka = strašák Jakubova

Během posledních let, ve kterých je možné čerpat prostředky ze strukturálních fondů EU, je potřeba věnovat se otázce starší části porcelánky. Tento objekt je sice v soukromém vlastnictví, ale jeho stav vyžaduje zapojení obce do jednání o jeho budoucnost. V rámci trvale udržitelného rozvoje je nutné pro tento objekt nalézt vhodné využití a snažit se splnit podmínky pro čerpání prostředků z možných zdrojů.

 

 

 

 

 
 

 


Poslední fotografie


Počasí


Počet přístupů

počítadlo.abz.cz


Archiv

Kalendář
<< srpen / 2019 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 21605
Měsíc: 192
Den: 2